NYHETER

Innbrudd i båter på Sjølyst/Karenslyst båtopplag

Nov 25

Skrevet av:
11/25/2013  RssIcon

 

Vi har fått melding om at uvedkommende har tatt seg inn i båter på Sjølyst/Karenslyst båtopplag og benyttet disse til bosted, toalett og oppbevaring av tyvegods. Det har også forekommet rene innbrudd og tyverier. Majorstua politistasjon er koblet inn og vil følge opp i den grad de kan. Årvåkne båteiere har gjort det mulig å stanse personer på vei bort til Statoil stasjonen hvor det sto en varebil som skulle frakte tyvegods videre.

Det har fremkommet forslag om en organisert vaktordning blant medlemmene med båt i opplag. Dette krever imidlertid organisering med oppsett av vaktlister, kontroll av at folk møter opp o.s.v. Det kan, dersom båteierne ønsker det, være aktuelt å etablere en slik ordning til neste vinter.

For inneværende vinter kan det være en god ide å sjekke båtene sine så ofte som mulig, gjerne sammen med noen andre med båt på området.

Dersom det observeres uvedkommende i båtene bør båteierne trekke seg unna og varsle politiet. Politiet varsles på samme måte om det observeres tyvegods. Det er viktig at innbrudd i båtene meldes til politiet slik at omfanget registreres og gir grunnlag for økt oppmerksomhet fra politiets side.

NB1! Det er viktig at innbrudd i båtene anmeldes slik at det skapes et grunnlag for økt oppmerksomhet fra politiets side.

NB2! Meld fra til båtforeningen dersom du har innbrudd e.l. i båten din på Karenslyst slik at vi kan se hvor stort omfang dette evt. har for våre medlemmer.

Tags:
Kategorier: